Etusivu

Hyvinvointia arjessa ja työssä!

Olen joensuulainen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, aluevaltuuston hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, JUKOn pääluottamusmies ja terveydenhoitaja. Teen arjessani, työssäni ja luottamustehtävissäni työtä inhimillisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta. Olen ehdokkaana eduskuntavaaleissa, koska haluan edistää hyvinvoivaa, elinvoimaista ja luottamukseen perustuvaa Suomea.

Lapsiperheköyhyys on hyvinvointivaltion häpeä!

Lapsiperheköyhyys on hyvinvointivaltion häpeä.
Tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa on paras polku ongelmien välttämiseen.

Perusrakenteita tulisi kehittää, jotta perheiden arki sujuu vaivattomasti myös silloin, kun kohdataan vastoinkäymisiä.
Lapsen hyvä, tasapainoinen ja turvallinen kasvuympäristö ovat tärkeitä onnellisen elämän perustuksia rakentaessa. Tämä edellyttää, että perheen toimeentulo on turvattu, ja että yhteiskunnan rakenteet ovat kunnossa.

Meidän tulee pitää huolta siitä, ettei yksikään lapsiperhe joutuisi elämään köyhyydessä.
Että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään elämään.

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua voi saada, kun sitä tarvitsee.

Henkilöstö on SoTe-palveluiden sykkivä sydän!

Henkilöstö on sotepalveluiden sykkivä sydän.

Osaava ja riittävä henkilöstö on avainasemassa hyvinvointialueilla. Henkilöstöstä emme saa leikata!


Työssäni terveydenhoitajana sekä pääluottamusmiehenä tunnen sote-alan ongelmat arjen tasolla. Ymmärrän myös alan mahdollisuudet.
Ennaltaehkäisevillä ja terveyttä edistävillä palveluilla saamme aikaan sen, että suomalaiset elävät terveempinä. Kun ihmiset ovat terveempiä, ei järjestelmä kuormitu liikaa.

Palvelut tulee olla saavutettavissa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Oikea-aikainen pääsy palveluiden piiriin on aina edullisempaa kuin myöhäisemmän vaiheen toimenpiteet.

Suomen hoito- ja hoivavelka sekä hoitajapula ovat haasteita, joita yksi ihminen ei pysty korjaamaan. Siksi meidän täytyy edetä yhdessä.

Politiikka ei saa olla pöydän ääressä istumista, vaan pienet asiat arjessa vaikuttavat isossa
mittakaavassa.

Materiaalipankki

Virve-sarjakuvat

Karjalan Heili, 18.1.2023

Mielipidekirjoitus: Suomesta maailman perhemyönteisin maa

Julkaistu 18.1.2023 00:01   |  Päivitetty 18.1.2023 00:01

Virve Mikkonen

Suomesta maailman perhemyönteisin maa

Liian usein saamme lukea lapsiperheköyhyydestä ja nuorten pahoinvoinnista. Tämä on äärimmäisen surullista eikä tue hyvinvointivaltiota. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava keskiössä, kun rakennetaan valoisaa tulevaisuutta.

Miten tällaista tulevaisuutta sitten voidaan rakentaa ja edistää? Arvostetut ja kustannusvaikuttavat neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut tulee järjestää lähipalveluina tasavertaisesti kaikkialla Suomessa, ja palveluiden on vastattava perheiden tuen tarpeisiin varhaisessa vaiheessa. Neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja kotipalvelujen resurssit on turvattava. Myöskään varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstön resursseja ei saa unohtaa.

Tiesitkö, että lastenneuvola maksaa vuodessa noin 180 euroa/lapsi ja äitiysneuvola noin 800 euroa/raskaus. Kouluterveydenhuolto maksaa vuodessa noin 135 euroa /oppilas. Varovaisen arvion mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Nämä luvut osoittavat, että varhainen tuki ja terveyden edistäminen on aina viisasta.

Meillä on olemassa hyvät perusrakenteet lapsiperheiden ja nuorten palveluissa. Ei rikota niitä, vaan päinvastoin kehitetään edelleen. Haluan nostaa keskusteluun myös mahdollisuuden palauttaa perheiden kotihoito- palvelut eli tutut kodinhoitajat takaisin moniammatilliseen tiimiin.

Kun kehitämme alueitamme ja otamme uusia käyttöön, muistammeko päätöksenteossa lapsivaikutusten arvioinnin? Se on tehtävä niin kunnissa kuin hyvinvointialuilla aina, kun suunnitellaan palveluja lapsille.

Minä uskon, että perheiden hyvinvointi on avainasemassa hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Pidetään kaikki mukana, kuunnellen mitä perheillemme kuuluu.

Näitä asioita edistän

Hyvinvointia arjessa ja työssä

 

Sujuva arki meille jokaiselle

Sujuva arki lisää hyvinvointia. Arjen sujuvuus saadaan aikaan teoilla, jotka tukevat niin lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin. Seuraavan hallituksen on mahdollistettava maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille. Lisäksi perhevapaan uudistusta on seurattava ja arvioitava, jotta työelämän ja vanhempien yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä.

Meidän on myös uudistettava sosiaaliturvajärjestelmämme kestävämmälle tasolle tulevaisuuden haasteet tiedostaen. Työtä on myös tehtävä sote-uudistuksen kehittämiseksi sekä panostamalla perustason palveluihin. Tarvitsemme toimivaa yhteiskunnallista tukiverkkoa, jonka avulla pidämme jokaisen meistä mukana yhteisellä matkalla hyvinvointia kohti.

Työllä toimeen

Jokaisen meistä tulee pystyä tulemaan toimeen työllämme. Työllisyyden hoitamiseen kuuluu hyvien työpaikkojen luominen, kuntien vastuiden määritteleminen ja toimivien asiakaspolkujen rakentaminen; riittävä, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö turvaa laadukkaat ja saavutettavat palvelut. Henkilöstö on menestyvän työelämän sydän.

Lasten ja nuorten oikeus oppimiseen ja harrastamiseen

Jotta meidät tunnettaisiin koulutuksen mallimaana myös tulevaisuudessakin, on meidän panostettava koulutuksen tasoon ja sen yhteiskunnallisen arvostuksen nostamiseen. Keskeistä tälle on riittävien henkilöresurssien turvaaminen ja kohtuulliset luokkakoot.

Kohti kestävää Suomea

Vihreä siirtymä on tie kestävään kasvuun, hyvinvointiin ja työllisyyteen. Ekologisesti kestävä talous luo mahdollisuuksia ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Blogi

Viesti kansanedustaja Sirpa Paaterolta

Suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vastuu jakautuu hyvinvointialuiden ja kuntien kesken. On tärkeätä satsata ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin, jotta ihmisten sairastuminen ja pahoinvointi vähenee, tai tilanne saadaan nopeasti hoidettua. Tästä syystä yhteistyö kuntien, hyvinvointialueiden sekä kolmannen sektorin kesken on aloitettava heti uudistuksen alusta asti. Sirpa Paatero Kansanedustaja

Virven vieraskynässä Tiina Räisänen: Perheellisenä pienyrittäjänä Suomessa

Suomessa on noin 200 000 pien- ja yksinyrittäjää. Pien- ja yksinyrittäjä on monesti se henkilö, kuka joustaa omasta palkastaan. Varsinkin, jos on työntekijöitä. Oma palkka on se viimeinen joka maksetaan. Ja miten suuri se palkka sitten on? Monet yrittäjät maksavat itselleen 500e tai 1000e/kk palkkaa, jotta saa kulut katettua – varsinkin globaalien haasteiden vuoksi. Rahaa …

Virven vieraskynässä Merja Mäkisalo-Ropponen: Eduskuntaan tarvitaan terveyden edistämisen asiantuntijoita

Olen itse ollut kolme kautta eduskunnassa ja jokaisella kaudella eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän puheenjohtaja. Lähes viimeisenä tilaisuutena työryhmä järjesti yhdessä Sosten kanssa paneelikeskustelun, jonka teemana oli terveysperusteinen verotus. Paneeliin osallistui kansanedustajia lähes kaikista puolueista ja jos tähän keskusteluun on uskominen, terveysperusteinen verotus etenee seuraavalla kaudella. Nyt eduskuntaan pitäisi saada sellaisia kansanedustajia, jotka ymmärtävät …

Tausta ja osaaminen

Määrätietoinen, rohkea ja aktiivinen.

Otan luontevasti ja asiantuntevasti kantaa asioihin. Vuosien työkokemus terveydenhoitajatyöstä on tehnyt minusta vahvan terveyden edistämisen, ennaltaehkäisyn, kansanterveystyön sekä perhetyön asiantuntijan.  Olen innovatiivinen ja uudistamishaluinen näyttöön perustuvan tiedon kautta. Vahvuuteni ovat edunvalvonnassa ja järjestökentässä sekä sosiaalisissa taidoissa.

Koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
Terveystieteiden maisteri, painopiste hoitotyönjohtaminen
Opinnot vielä kesken

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, 2018
Terveystieteen kandidaatti
Kandidaatin työn aiheena oli Tiedolla johtaminen hoitotyössä

Käypähoito suositus/Itselääkitys, julkaistiin 4/2016
kirjoittajana moniammatillisessa tiimissä

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden erikoistumisopinnot (2011)
Seksuaalineuvoja

Äitiyshuollon erikoitumisopinnot, työtehtävien jakaminen neuvolatyössä (2007)

Savonlinnan terveydenhuollon ja liiketalouden instituurri (1998)
Terveydenhoitaja

Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitos (1994)
Perushoitaja

Työkokemus

Siun sote -Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (2017-2018)
Terveydenhoitaja

Äityisneuvolatyö

Joensuun kaupunki (2006 – 2016)

Terveydenhoitaja

Äitiysneuvolatyö

Juko, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö

Luottamusmies, Joensuun kaupunki (2010-2015)
Varapääluottamusmies (2015-2017)
Pääluottamusmies, Siun Sote 2017

Karelia ammattikorkeakoulu (2009)
Tuntiopettaja, työelämänasiantuntijana

Joensuun kaupunki (2000-2006)
Terveydenhoitaja
Eri mittaisia sijaisuuksia koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa

Joensuun kaupunki (2000)
Sairaanhoitaja
Terveyskeskuksen vuodeosasto

Luottamustehtävät

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu (2022-)
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan puheenjohtaja

Joensuun kaupunginvaltuutettu (2021-)

Joensuun kaupungin hallitus (2021-)

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto (2021-)
Jäsen

Pohjois-Karjalan maakunnan tarkastuslautakunta (2021-)
varajäsen

Suomen terveydenhoitajaliitto (2017-)
Liiton hallituksen 1. varapuheenjohtaja

Suomen terveydenhoitajaliitto (2013-)
Liiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

Pohjois-Karjalan terveydenhoitajayhdistys (2000-)

Useita erilaisia tehtäviä, kuten yhdistyksen rahastonhoitaja 9 vuotta, opiskeluvastaava 2 vuotta sekä yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2013