Näitä asioita edistän

Hyvinvointia arjessa ja työssä

 

Sujuva arki meille jokaiselle

Sujuva arki lisää hyvinvointia. Arjen sujuvuus saadaan aikaan teoilla, jotka tukevat niin lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin. Seuraavan hallituksen on mahdollistettava maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille. Lisäksi perhevapaan uudistusta on seurattava ja arvioitava, jotta työelämän ja vanhempien yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä.

Meidän on myös uudistettava sosiaaliturvajärjestelmämme kestävämmälle tasolle tulevaisuuden haasteet tiedostaen. Työtä on myös tehtävä sote-uudistuksen kehittämiseksi sekä panostamalla perustason palveluihin. Tarvitsemme toimivaa yhteiskunnallista tukiverkkoa, jonka avulla pidämme jokaisen meistä mukana yhteisellä matkalla hyvinvointia kohti.

Työllä toimeen

Jokaisen meistä tulee pystyä tulemaan toimeen työllämme. Työllisyyden hoitamiseen kuuluu hyvien työpaikkojen luominen, kuntien vastuiden määritteleminen ja toimivien asiakaspolkujen rakentaminen; riittävä, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö turvaa laadukkaat ja saavutettavat palvelut. Henkilöstö on menestyvän työelämän sydän.

Lasten ja nuorten oikeus oppimiseen ja harrastamiseen

Jotta meidät tunnettaisiin koulutuksen mallimaana myös tulevaisuudessakin, on meidän panostettava koulutuksen tasoon ja sen yhteiskunnallisen arvostuksen nostamiseen. Keskeistä tälle on riittävien henkilöresurssien turvaaminen ja kohtuulliset luokkakoot.

Kohti kestävää Suomea

Vihreä siirtymä on tie kestävään kasvuun, hyvinvointiin ja työllisyyteen. Ekologisesti kestävä talous luo mahdollisuuksia ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.